Chính sách bảo hành

Ngày đăng: 06/07/20

Sau thời hạn bảo hành miễn phí 12 tháng, ManMo 3H và khách hàng cùng nhau thỏa thuận và ký kết các hợp đồng bảo trì sản phẩm. Các nhân viên của ManMo 3H luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi khó khăn của khách hàng qua điện thoại, qua thư điện tử, fax hoặc trực tiếp tại trụ sở của khách hàng.

ManMo 3H có riêng hệ thống thông tin Fast CRM lưu trữ các vấn đề vướng mắc thường gặp và cách thức giải quyết nhằm hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh nhất.

Dịch vụ hỗ trợ bảo hành, bảo trì bao gồm các công việc sau:

1. Bảo hành sản phẩm
Công tác bảo hành sản phẩm được thực hiện khi sản phẩm phần mềm đã cung cấp cho khách hàng có vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Quá trình bảo hành có thể được thực hiện qua điện thoại, internet, qua email, phần mềm truy cập từ xa hoặc trực tiếp tại khách hàng.

Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được thực trong ngày.

2. Bảo trì định kỳ
Định kỳ theo thời gian – hàng quý hoặc hàng tháng, nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của ManMo 3H sẽ bảo trì định kỳ tại trụ sở của khách hàng qua hình thức thăm hỏi tình hình sử dụng, ghi nhận các ý kiến phản hồi, đề xuất của khách hàng, kiểm tra và xử lý bảo trì phần mềm nếu cần thiết.

3. Hỗ trợ trong quá trình sử dụng
Hỗ trợ sử dụng được thực hiện khi có các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp.

Hỗ trợ sử dụng bao gồm các công việc như:

Tư vấn sử dụng
Tư vấn khắc phục sự cố
Tư vấn hỗ trợ sử dụng trên phần mềm khi có nghiệp vụ mới phát sinh tại doanh nghiệp…
Hiện tại hệ thống bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sử dụng của ManMo 3H đang phục vụ trên 30.000 khách hàng trên toàn quốc.