Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của phần mềm quản lý cơ sở lưu trú ManMo3H hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp trên trang web www.manmo3h.com (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam cung cấp để kết nối đến Ứng dụng, Website. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng, Website hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Giới thiệu về Ứng dụng

ManMo 3H là phần mềm quản lý cơ sở lưu trú. Ứng dụng hiện hỗ trợ các nền tảng: iOS, Android, Windows Phone, Web Browser.

2. Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website: http://manmo3h.com. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

3. Quyền sở hữu Ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam.

4. Tài khoản

Để sử dụng Ứng dụng bạn có thể phải tạo một tài khoản theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam:

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng ManMo 3H ;

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba;

- Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng, hoặc nội dung Ứng dụng;

- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;

- Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

- Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam.

- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin

- Sử dụng hình ảnh đại diện (avatar) là logo ManMo 3H hoặc các hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục, cập nhật hình ảnh trong album là logo ManMo 3H, đặt tên tài khoản cá nhân là ManMo 3H hoặc các tên tài khoản có thể gây nhầm lẫn là ManMo 3H.

- Các hình thức vi phạm khác.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung do mình chia sẻ và ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên Ứng dụng. Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.

Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

5. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

6. Quyền Truy cập và Thu thập thông tin

Bạn đồng thời chấp nhận việc nhận tin nhắn truyền thông, quảng cáo các dịch vụ từ Official Account ManMo 3H và Mantan.

- Chúng tôi cũng thu thập các thông tin sau của bạn:

• Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

• Thông tin chung: Các thông tin về phiên bản Ứng dụng mà bạn đang sử dụng;

• Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng dụng này.

7. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.