1

Quản lý danh sách cơ sở lưu trú

Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại hình lưu trú
khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản

2

Quản lý sơ đồ phòng

Với hình ảnh trực quan mô hình hóa phòng cho thuê giúp chủ cơ sở lưu trú 
dễ dàng quản lý được trạng thái phòng trống hay có khách hay phòng bẩn

3

Xem camera

Cho phép chủ cơ sở lưu trú xem camera ngay trên trình duyệt web, dễ
dàng theo dõi quản lý từ xa.

4

Chăm sóc khách hàng

Tương tác trực tiếp về các vấn đề phát sinh của khách hàng, hỗ trợ cảnh báo chủ cơ sở lưu trú các thông tin về báo hỏng, báo hết hạn thuê phòng, 
báo đến hạn đóng tiền, báo sinh nhật, báo bảo trì…

5

Quản lý khuyến mại

Cho phép chủ cơ sở lưu trú chủ động tạo các chương trình khuyến mại,
hệ thống tự động áp dụng khuyến mại với các khách hàng checkin 
trong thời gian được giảm giá

6

Quản lý kho hàng hóa, dịch vụ

Quản lý hàng hóa dịch vụ, hàng tồn kho, cho phép xây dựng công thức
tạo lập hàng hóa từ nguyên liệu.

7

Hệ thống quản trị phân quyền

Quản lý tài khoản nhân viên, cho phép phân quyền theo các tính năng
cơ bản hoặc chức năng nâng cao, cho phép quản lý một hoặc nhiều cơ 
sở lưu trú

8

Quản lý thu chi

Quản lý toàn bộ phiếu thu, phiếu chi, tự động tạo phiếu từ các hoạt 
động của cơ sở lưu trú hoặc tạo phiếu bằng tay.

9

Quản lý công nợ

Quản lý công nợ cuả cơ sở lưu trú bao gồm công nợ thu và công nợ chi
được tạo ra từ hoạt động hoặc tạo bằng tay

10

Quản lý doanh thu

Báo cáo thống kê toàn bộ doanh thu của cơ sở lưu trú bao gồm doanh
thu phòng và doanh thu hàng hóa dịch vụ, hỗ trợ bộ lọc thông minh và
chức năng xuất excel.

Đăng kí dùng thử