1

Quản lý danh sách cơ sở lưu trú

Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại hình lưu
trú khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản lý

2

Quản lý sơ đồ phòng

Với hình ảnh trực quan mô hình hóa phòng cho thuê giúp chủ cơ sở lưu 
trú dễ dàng quản lý được trạng thái phòng trống hay 
có khách hay phòng bẩn

3

Quản lý quán bar

Quản lý sơ đồ quán bar cùng các chức năng gọi đồ và thanh toán, cho
phép chuyển hóa đơn giữa các bàn hoặc chuyển vào phí sử dụng của 
khách thuê phòng.

4

Quản lý nhà hàng

Quản lý sơ đồ nhà hàng cùng các chức năng gọi đồ và thanh toán, cho
phép chuyển hóa đơn giữa các bàn hoặc chuyển vào phí sử dụng của
khách thuê phòng

5

Xem camera

Cho phép chủ cơ sở lưu trú xem camera ngay trên trình duyệt web, dễ 
dàng theo dõi quản lý từ xa

6

Quản lý kho hàng hóa, dịch vụ

Quản lý hàng hóa dịch vụ, hàng tồn kho, cho phép xây dựng công thức 
tạo lập hàng hóa từ nguyên liệu

7

Kho nguyên liệu

Quản lý nguyên liệu hàng hóa, chế biến thành sản phẩm, tự động trừ 
nguyên liệu trong kho khi có khách hàng sử dụng sản phẩm được chế
biến từ nguyên liệu

8

Hệ thống quản trị phân quyền

Quản lý tài khoản nhân viên, cho phép phân quyền theo các tính năng 
cơ bản hoặc chức năng nâng cao, cho phép quản lý một hoặc nhiều cơ
sở lưu trú

9

Quản lý thu chi

Quản lý toàn bộ phiếu thu, phiếu chi, tự động tạo phiếu từ các hoạt
động của cơ sở lưu trú hoặc tạo phiếu bằng tay

10

Quản lý công nợ

Quản lý công nợ cuả cơ sở lưu trú bao gồm công nợ thu và công nợ chi 
được tạo ra từ hoạt động hoặc tạo bằng tay.

11

Quản lý doanh thu:

Báo cáo thống kê toàn bộ doanh thu của cơ sở lưu trú bao gồm doanh 
thu phòng và doanh thu hàng hóa dịch vụ, hỗ trợ bộ lọc thông minh và 
chức năng xuất excel

12

Chăm sóc khách hàng

Tương tác trực tiếp về các vấn đề phát sinh của khách hàng, hỗ trợ cảnh 
báo chủ cơ sở lưu trú các thông tin về báo hỏng, báo hết hạn thuê
phòng, báo đến hạn đóng tiền, báo sinh nhật, báo bảo trì…

13

Quản lý khuyến mại

Cho phép chủ cơ sở lưu trú chủ động tạo các chương trình khuyến mại, 
hệ thống tự động áp dụng khuyến mại với các khách hàng checkin
trong thời gian được giảm giá.

Đăng kí dùng thử