1

Quản lý danh sách cơ sở lưu trú

Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại hình lưu 
t rú khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản lý.

2

Quản lý sơ đồ phòng

Với hình ảnh trực quan mô hình hóa phòng cho thuê giúp chủ cơ sở lưu 
trú dễ dàng quản lý được trạng thái phòng trống hay có khách hay 
phòng bẩn.

3

Xem camera

 Cho phép chủ cơ sở lưu trú xem camera ngay trên trình duyệt web, dễ 
dàng theo dõi quản lý từ xa.

4

Quản lý đặt phòng

Quản lý danh sách khách gửi yêu cầu đặt phòng, lên phương án dự kiến 
xếp phòng cho khách, hỗ trợ xếp phỏng cho cả khách lẻ lẫn khách 
đoàn.

5

Chăm sóc khách hàng

Tương tác trực tiếp về các vấn đề phát sinh của khách hàng, hỗ trợ cảnh 
báo chủ cơ sở lưu trú các thông tin về báo hỏng, báo hết hạn thuê 
phòng, báo đến hạn đóng tiền, báo sinh nhật, báo bảo trì…

6

Quản lý khuyến mại

Cho phép chủ cơ sở lưu trú chủ động tạo các chương trình khuyến mại, 
hệ thống tự động áp dụng khuyến mại với các khách hàng checkin 
trong thời gian được giảm giá.

7

Quản lý kho hàng hóa, dịch vụ

Quản lý hàng hóa dịch vụ, hàng tồn kho, cho phép xây dựng công thức 
tạo lập hàng hóa từ nguyên liệu.

8

Hệ thống quản trị phân quyền

 Quản lý tài khoản nhân viên, cho phép phân quyền theo các tính năng
cơ bản hoặc chức năng nâng cao, cho phép quản lý một hoặc
nhiều cơ sở lưu trú

9

Quản lý thu chi

 Quản lý toàn bộ phiếu thu, phiếu chi, tự động tạo phiếu từ các hoạt 
động của cơ sở lưu trú hoặc tạo phiếu bằng tay.

10

Quản lý công nợ

 Quản lý công nợ cuả cơ sở lưu trú bao gồm công nợ thu và công nợ chi 
được tạo ra từ hoạt động hoặc tạo bằng tay.

11

Quản lý doanh thu

 Báo cáo thống kê toàn bộ doanh thu của cơ sở lưu trú bao gồm doanh 
thu phòng và doanh thu hàng hóa dịch vụ, hỗ trợ bộ lọc thông 
minh và chức năng xuất excel.

12

Sổ quỹ

Tổng hợp thu, chi, công nợ tạo thành sổ quỹ, hỗ trợ kế toán nắm được 
tình hình hoạt động thực tế của cơ sở lưu trú.

Đăng kí dùng thử