Hướng dẫn bán lẻ hàng hóa

Ngày đăng: 17/09/21

Hướng dẫn bán lẻ hàng hóa

Giúp cho các chủ cơ sở có kinh doanh online hoặc các trường hợp khách không ở một trong các phòng của cơ sở lưu trú của mình. 

Chọn mặt hàng mà khách hàng mua. Rồi chọn thông tin hình thức thanh toán, số tiền khách đưa... Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm "Thanh toán"

In hóa đơn: "In hóa đơn" hoặc bấm "Cancel" để quay lại màn hình chính