Hướng dẫn báo cáo tổng hợp

Ngày đăng: 18/09/21

Để giúp cho chủ cơ sở lưu trú có thể quản lý và có những đánh giá tốt nhất về hoạt động kinh doanh của cơ sở thì phần mềm có mục báo cáo tổng hợp.

Báo cáo tổng hợp gồm: 

  • Báo cáo nhanh
  • Tổng hợp lợi nhuận
  • Thống kê bán hàng
  • Doanh thu phòng
  • Doanh thu bar
  • Doanh thu nhà hàng
  • Thống kê kênh bán
  • Thống kê quỹ tiền

1. Báo cáo nhanh: 

Giúp quý vị có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kinh doanh

2. Tổng hợp lợi nhuận:

 Giúp quý vị thấy tổng thu tổng chi trong vòng một tháng và lời/lỗ của tháng đó

3. Thống kê bán hàng:

 Hiện thị tổng lượng hàng hóa nhập vào và bán ra trong một tháng.

4. Doanh thu phòng:

5. Doanh thu bar:

 

6. Doanh thu nhà hàng:

7. Thống kê kênh bán: 

  Phân loại được khách hàng để có thể có những bước phát triển cơ sở trong tương lai

8. Thống kê quỹ tiền: