Hướng dẫn cài đặt và quản lý sơ đồ quán Bar

Ngày đăng: 17/09/21

I. Hướng dẫn quản lý danh sách tầng bar:

Danh sách tầng bar

Hiển thị danh sách tất cả tầng bar, màu sắc, số bàn của mỗi tầng.

Chọn “Thêm tầng bar” để thêm một tầng bar mới

Chọn “Thêm bàn bar” để thêm một bàn bar mới

Chọn icon cái bút để chỉnh sửa thông tin của 1 bàn bar

Chọn icon thùng rác để xóa một bàn bar

Thêm mới tầng bar: 

    

Những thông tin bắt buộc là: tên tầng, số bàn, chọn màu.... Điền đầy đủ thông tin rồi chọn “Lưu” để lưu vào hệ thống.

Thêm bàn bar mới:

    Đặt tên, chọn tầng..  Điền đầy đủ thông tin rồi chọn “Lưu” để lưu vào hệ thống.

II. Hướng dẫn quán Bar:

Sơ đồ quán bar

Hiển thị số tầng, số phòng, trạng thái của mỗi phòng.

Cũng giống như sơ đồ khách sạn, sơ đồ bar cũng có các màu để hiển thị trạng thái cho mỗi bàn: màu xanh – bàn trống, màu đỏ - bàn đã có khách ngồi, màu vàng – bàn chưa dọn.

  • Nhận bàn

Khách hàng nhận bàn hiển thị giao diện để điền thông tin cơ bản. Chọn “Nhận bàn bar”. Bàn được chọn sẽ được chuyển trạng thái sang màu đỏ.

  • Trả bàn

Khách hàng trả bàn, hiển thị thông tin bàn, kiểm tra thông tin đúng không, chọn “Ghi nhận”

Khách hàng thanh toán tiền, chọn “Trả bàn bar”In biên lai cho khách hàng. Nếu không in biên lai quý vị bấm "Cancel" để quay lại màn hình chính.