Hướng dẫn quán Bar

Ngày đăng: 05/04/21

 

 Sơ đồ quán bar

Hiển thị số tầng, số phòng, trạng thái của mỗi phòng.

Cũng giống như sơ đồ khách sạn, sơ đồ bar cũng có các màu để hiển thị trạng thái cho mỗi bàn: màu xanh – bàn trống, màu đỏ - bàn đã có khách ngồi, màu vàng – bàn chưa dọn.

No description available.

  • Nhận bàn

Khách hàng nhận bàn hiển thị giao diện để điền thông tin cơ bản. Chọn “Nhận bàn bar”. Phòng được chọn sẽ được chuyển trạng thái sang màu đỏ.

Trả bàn

Khách hàng trả bàn, hiển thị thông tin bàn, kiểm tra thông tin đúng không, chọn “Ghi nhận”

Khách hàng thanh toán tiền, chọn “Trả bàn bar”

In biên lai cho khách hàng.

  • Hủy checkin: Khách hàng đã đặt bàn, nhưng không sử dụng => Hủy đặt bàn bar
  • Dọn bàn: Sau khi khách hàng trả bàn, trạng thái bàn chuyển từ màu đỏ sang màu vàng, cần báo cho bộ phận vệ sinh dọn dẹp bàn bar.
  • Chuyển bàn: Khi khách hàng cho nhu cầu chuyển sang bàn bar khác
  • Thêm hàng hóa

Sau khi đặt bàn, khách hàng gọi đồ, điền số đồ muốn gọi, chọn các đồ, số lượng tương ứng, chọn “Thêm”

 

  • Xem thông tin bàn: xem thông tin khách hàng đã vào từ bao giờ, số đồ mà khách hàng đã gọi.

  • Sửa cài đặt bàn: đặt lại tên cho bàn bar.

  • Xóa bàn: xóa một bàn ra khỏi hệ thống.