Hướng dẫn quản lý hóa đơn phiếu thu

Ngày đăng: 09/04/21

Hướng dẫn quản lý hóa đơn phiếu thu 

Hiểu thị toàn bộ phiếu thu.

Chọn “Thêm phiếu thu” để thêm một phiếu thu mới

Chọn icon cái bút để xem chi tiết và chỉnh sửa một phiếu thu

Chọn icon thùng rác để xóa một phiếu thu

Chọn icon máy in để in một phiếu thu

Chọn icon cái bút để xem chi tiết và chỉnh sửa một phiếu thu 

 

Phiếu thu có tính năng cho kế toán đối soát phiết thu hàng ngày

khi lễ tân nộp tiền cho kế toán thì kế toán soát lại xem số tiền có đúng trên phiến thu không