Hướng dẫn quản lý sơ đồ cơ sở lưu trú và yêu cầu đặt phòng

Ngày đăng: 15/09/21

I. Hướng dẫn quản lý sơ đồ cơ sở lưu trú:

 Hiển thị toàn bộ tầng, số phòng, trạng thái của mỗi phòng của cơ sở (đang ở, còn trống, thời gian vào..v.v.)

 

 

 • Nhận phòng: 

Khách hàng nhận phòng cuả cơ sở , điền thông tin cần thiết, chọn “Nhận phòng”. Sau khi khách hàng nhận phòng, lúc này phòng chuyển trạng thái màu xanh sang màu đỏ.

 

   

 • Xem thông tin phòng, thời gian khách hàng đã vào và các dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng:  
 • Chuyển phòng: Chọn phòng ban đầu rồi chuyển sang phòng mà khách hàng mong muốn
 • Thêm hàng hóa và tiềm tạm ứng: Điền thông tin hàng hóa và số tiền khách hàng đưa
 • Sưả cài đặt phòng: Thay đổi tên phòng và loại phòng 
 • Trả Phòng: Khách hàng trả phòng, hiển thị thông tin phòng, thông tin thanh toán, chọn “Trả Phòng"Sau khi khách hàng đồng ý và thanh toán                                          
 • Dọn phòng: sau khi khách hàng trả phòng, phòng chuyển sang trạng thái màu vàng, cần báo cho nhân viên đến dọn dẹp.
 • Xóa phòng: xóa một phòng cuả cơ sở ra khỏi hệ thống.
 • Danh sách khách chờ: danh sách khách hàng đặt phòng qua các kênh OTA đến cơ sở của mình đến từng phòng II. Danh sách phòng khách hàng đã đặt: Hiện thị thông tin khách hàng đã đặt phòng bên mình qua các kênh OTA 
 • Muốn xem chi tiết chọn icon cái bút để biết thông tin khách hàng, muốn xóa một yêu cầu chọn icon thùng rác với cơ sở sau khi cài đặt xong, muốn nhận phòng luôn cho khách chọn tương đương.
 • Có thể thêm yêu cầu đặt phòng và xem được những yêu chưa được xử lý, yêu cầu đã được xử lý