Hướng dẫn sử dụng
13/04/2021
Bạn vào Hóa đơn chọn danh sách phiếu chị Hiển thị toàn bộ danh sách công nợ phải chi khi bạn phận vậy liệu vào đây ạ Bảng bên dưới hiển thị ...
09/04/2021
Hướng dẫn quản lý hóa đơn phiếu thu  Hiểu thị toàn bộ phiếu thu. Chọn “Thêm phiếu thu” để thêm một phiếu thu mới Chọn icon cái bút để xem chi tiết và ...
07/04/2021
. Bán lẻ hàng hóa Hàng hóa bán cho khách bên ngoài không sử dụng phòng trong hệ thống.   ...
07/04/2021
Danh sách tầng nhà hàng Hiển thị danh sách tầng, màu sắc, số tầng của nhà hàng Chọn “Thêm tầng” để thêm một tầng nhà hàng mới Chọn “Thêm bàn” để ...
07/04/2021
Hướng dẫn quản lý sơ đồ nhà hàng Hiển thị toàn bộ tầng, số phòng, trạng thái của mỗi phòng của nhà hàng. Nhận bàn Khách hàng nhận bàn nhà hàng, điền thông ...
07/04/2021
Đầu tiên tạo nhóm hàng hóa trước  Ta thêm nhón ta chọn vào Thêm   Xong bạn vào Dang sánh sách hàng hóa    ...
06/04/2021
Danh sách tầng bar Hiển thị danh sách tất cả tầng bar, màu sắc, số bàn của mỗi tầng. Chọn “Thêm tầng bar” để thêm một tầng bar mới Chọn “Thêm bàn bar” ...
05/04/2021
  1. Sơ đồ quán bar Hiển thị số tầng, số phòng, trạng thái của mỗi phòng. ...
05/04/2021
Quản lý Khách hàng Gồm: Danh sách khách hàng Danh sách khách hàng đang ở Danh sách sinh nhật Danh sách đến hạn trả phòng Danh sách bình luận  1 Danh sách khách hàng Hiển thị danh ...
05/04/2021
Hiển thị danh sách loại phòng và thông tin về các loại phòng đó. Muốn xem chi tiết chọn icon cái bút, muốn xóa một loại phòng chọn icon thùng ...