Hướng dẫn sử dụng
03/04/2021
Quản lý tất cả số tầng, số phòng của cơ sở lưu trú. Có 3 màu trạng thái chính: Màu xanh lá cây: phòng trống, khách hàng có thể đặt phòng Màu ...
01/04/2021
Bạn vào menu cho khách sạn và chọn danh sách loại phòng Hiển thị danh sách loại phòng và thông tin về các loại phòng đó. Muốn xem chi tiết chọn icon ...
01/04/2021
bước 1 bạn vào menu cho khách sạn và chọn danh sách cơ sở lưu trú   bước 2 chọn vào cái bút sửa thông tin Chú ý:  + Các trường thông tin có dấu ...