Thông tin pháp lý

Giới thiệu về sản phẩm :

Sản phẩm sử dụng trang web Manmo3H.com .Chúng tôi cung cấp các phần mềm quản lý cho các cơ sở lưu trú: Nhà nghỉ, Khách sạn, Căn hộ dịch vụ.

Quyền truy cập :

Quí khách được yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân bắt buộc trên trang web (được đánh dấu bằng kí hiệu hoa thị) để hoàn thiện thủ tục đặt phòng của chúng tôi. Những thông tin còn lại không bắt buộc.

Trang web này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản với Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam.

Tất cả lô-gô, tên sản phẩm và tên dịch vụ của ManMo 3H điều thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam.

Thông tin trên trang web ManMo 3H không đảm bảo tính cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website.